p274

משהו אישי לכל אחד ואחת מכם | להורדת המצגת

 

 

64

פיקאסו ו-13 דרכי החיים | להורדת המצגת

 

 

Woman with photocopier

מיונז וקפה – סדרי עדיפויות בחיים | להורדת הצגת

 

 

10

פילים וחוסר אונים | להורדת המצגת

 

 

657

מי שאני עושה את ההבדל | להורדת המצגת

 

 

854

לא האירועים הם אלו שגורמים לנו להרגשה רעה אלא הפרוש שאנו נותנים לאירועים אלו (אפיקטטוס) | להורדת המצגת

 

 

ppt3

משל הצפרדע | להורדת המצגת

 

gishur2

 

כמו אצל האווזים – הכוח של הקבוצה בדרך לשינוי | להורדת המצגת